Ilmoituskanava

Haluamme toimia eettisesti ja olla luottamuksesi arvoisia ammattilaisia. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstömme, asiakkaamme ja muut sidosryhmämme pitävät toimintaamme eettisesti oikeana. Sinulla on tärkeä rooli menestymisessämme.

Haluamme toimia oikein

Haluamme ylläpitää avoimuutta ja luottamusta Rentan liiketoiminnassa. Olemme sitoutuneet toimimaan eettisesti sekä lakien, määräysten ja säännösten mukaisesti.

Haluamme estää väärinkäytöksiä ja epäeettistä toimintaa ja siksi rohkaisemme Rentan työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita ilmoittamaan kaikista väärinkäytöksiin tai epäeettiseen toimintaan liittyvistä epäilyksistään.

 

Rentan Whistleblowing-ilmoituskanava

Rentan ilmoituskanava antaa mahdollisuuden ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta, kuten korruptiosta, lahjonnasta, häirinnästä tai muusta epärehellisestä toiminnasta sekä ilmoituskanavalainsäädännön alaisista asioista. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen tai reklamaatioiden käsittelyyn.

Ilmoituskanava ei ole yhteydessä Rentan IT-järjestelmiin, vaan sitä ylläpitää ulkopuolinen palveluntarjoaja, WhistleB, Whistleblowing Centre AB. Ilmoittajan nimettömyyden ja tiedon suojaamisen varmistamiseksi ilmoitusmenettely on vahvasti salattu ja suojattu.

Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti ja käsitellään luottamuksellisesti.

Ilmoituskanava on käytettävissä kuudella eri kielellä. Voit tehdä ilmoituksen täällä.