Arvot ja visio

Siellä, missä rakennetaan ja luodaan uutta. Siellä, missä korjataan ja parannetaan olemassa olevaa.
Siellä, missä arki on kovaa työtä ja sään piiskaamia päiviä. Siellä missä sinä olet. Sieltä löydät meidätkin.


Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa


58 vuokraamoa


yli 450 työntekijää

LUOTTAMUKSESI ARVOISIA

Konevuokraus on vahvasti paikallista liiketoimintaa. Rentalla paikalliset vuokraamot saavat kaiken tarvitsemansa tuen, luottamuksen ja kunnioituksen läpi ketjun, aina johdolta saakka.

Uskomme, että luomme voittavan kulttuurin asettamalla ihmiset ykköseksi sekä antamalla vapauden ja valtuudet tehdä päätöksiä asiakkaan parhaaksi.

Paikallisuus on Rentan toiminnan ehdoton kulmakivi, peruspilari #1. Se ohjaa kaikkea toiminnan organisoinnista kulttuuriin, investointistrategiasta päivittäisiin tekoihin.

Ketterä ja kevyt rakenne, innovatiivisuus ja vuokrauksen helppous ovat tehneet meistä lyhyessä ajassa edelläkävijän kone- ja laitevuokrauksessa markkinoilla, joilla jo toimimme.

Lupaamme, että me olemme luottamuksesi arvoisia ammattilaisia.

Uskomme, että tapamme työskennellä asiakkaiden kanssa tekee meistä houkuttelevimman vuokrakumppanin Itämeren alueella.

 

Vahva arvoperusta. Jämäkät peruspilarit. Pitävä lupaus. Tavoite riittävän korkealla. Näistä Renta rakentuu.

RENTAN ARVOT

Renta onnistuu yhtiönä juuri niin hyvin kuin paikalliset toimipisteet onnistuvat paikallisten asiakkaiden palvelemisessa. Rentan arvot ohjaavat kaikkea toimintaa  suunnittelusta johtamiseen, investoinneista hallintoon.

Asiakkaan ymmärtäminen

Asiakas edellä, tekemällä asiat helpoksi. Asiakkaan tarpeet ja toimintaympäristön tuntee parhaiten paikallinen renttaaja. Vuokraamoilla on valtuudet ratkaista asiat asiakkaan parhaaksi tekemällä päätöksiä itsenäisesti ja paikallisella otteella.

Paikallisilla konevuokraamoilla on kattavan verkoston tuki, mutta niiden oman henkilöstön asenne ja asiakasymmärrys ratkaisevat onnistumisen.

Erilaisten rakennustyömaiden ja teollisuuden tarpeiden ymmärtäminen vaatii näkemystä, kokemusta ja ammattitaitoa. Nämä ominaisuudet ovat ihmisissä. Siksi ihmisten hyvinvointi ja viihtyminen työssä ovat meille tärkeitä. Sitä paitsi ne heijastuvat myös asiakkaisiin.

On mukava asioida hyväntuulisten ihmisten kanssa, jotka osaavat asiansa, nauttivat työstään ja ymmärtävät sinua.

Yrittäjämäisyys

Yrittäjähenkinen asenne ja vahva paikallistuntemus ovat Rentan arvojen ytimessä. Rentan työntekijöistä jopa kolmasosa kuuluu myös Rentan omistajiin. Työskentely omassa yrityksessä sitouttaa.

Henkilöstö on otettu alusta asti mukaan rakentamaan Rentan kulttuuria – miten asiat tehdään ja millaista on kuulua renttaajiin? Rentalla viihtyy mainiosti yrittäjähenkinen ihminen, joka haluaa vaikuttaa oman työnkuvan, työympäristön ja asiakkaan saaman palvelun kehittämiseen.

Renta toimii kevyellä ja ketterällä yritysrakenteella, jossa päätösvalta on mahdollisimman lähellä asiakasta. Tämä vapauttaa paikalliset vuokraamot turhalta byrokratialta sekä tekee päätöksenteosta nopeaa ja suoraviivaista. Myös kulurakenne on kevyt ja kilpailukykyinen.

Asiakkaat arvostavat sitä, että palvelu on sujuvaa, nopeaa, luotettavaa ja vastuullista. Tämä kiteytyy sanaan yrittäjämäisyys.

Luotettavuus

Me olemme luottamuksesi arvoisia ammattilaisia. Tämä on lupauksemme.

Sinä voit luottaa, että saat aina juuri sinulle sopivat laitteet, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Luotettavuus tarkoittaa meille myös rehellisyyttä, avoimuutta ja kunnioitusta niin toisiamme kuin asiakkaitamme ja kumppaneitamme kohtaan.

Luotettavuus pitää sisällään myös vastuun niin asiakkaista, henkilöstöstä, ympäristöstä kuin yhteiskunnasta laajemmin. Renta haluaa kaikilla toimillaan edistää vastuullista ja ympäristön kannalta kestävää toimintaa.

Rentan maineen rakentavat tuhannet jokapäiväiset teot ja vaalinnat. Luotettava maine ansaitaan osaamisella ja vastuun kantamisella.

Hyvä maine takaa, että voimme olla ylpeitä työpaikastamme, että asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme luottavat meihin ja että meillä on jatkossakin mahdollisuus kasvaa ja menestyä. Siksi yritämme aina kaikkemme pitääksemme sen mitä lupaamme.

Innovatiivisuus

Tavoitteenamme on olla alan modernein toimija. Palvelukokemuksen parantamiseksi kehitämme jatkuvasti myös uusia sähköisiä palveluita.

Rentan kulttuurin ja yritysrakenteen ansiosta ideat ja ajatukset tulevat kuulluiksi, ja osaavat ihmiset vievät niitä tarvittaessa eteenpäin hyvin nopeasti ja ketterästi.

Ponnistelemme sen eteen, että vuokraaminen olisi helpompaa ja yksinkertaisempaa ja toiminta työmaalla turvallisempaa. Uskomme, että palvelumalleja ja käyttöliittymiä kehittämällä voimme parantaa läpinäkyvyyttä, toimitusvarmuutta ja palvelukokemusta kone- ja laitevuokrauksen toimialalla.

JOHTAMISMALLI

Luota & Kunnioita

Luotamme omiin työntekijöihimme. Annamme vastuuta ja luotamme paikalliseen päätöksentekoon. Emme kuormita ihmisten päiviä turhalla raportoinnilla, byrokratialla tai millään mitä ei selkeästi tarvita.

Avoimuus, luottamus ja keskinäinen kunnioitus tekevät meistä ketterän ja sitoutuneen työyhteisön.

Kunnioitamme jokaista ihmistä ja haluamme luoda jokaiselle optimiolosuhteet työn onnistumiseksi. Tahdomme joka päivä osoittaa olevamme luottamuksen arvoisia niin asiakkaillemme kuin toisillemme.

TAPAMME TOIMIA

Keskitymme paikallisuuteen

Paikallisuus on Rentan toiminnan ehdoton kulmakivi – peruspilari #1. Paikallista asiakasta, hänen ympäristöään ja tarpeitaan ymmärtää parhaiten paikallinen renttaaja. Heillä on valtuudet palvella asiakasta paikallisella otteella – siten kuin parhaaksi katsovat.

Paikalliset toimipisteet toimivat yrittäjämäisesti, asiakas edellä. Tämä ei ole pelkkää puhetta, sillä Rentan henkilöstöstä noin kolmasosa kuuluu myös yhtiön omistajiin. Työ omassa yrityksessä sitouttaa ja palkitsee.

Byrokratia pidetään minimissä. Ylimääräisiin asioihin ei kuluteta aikaa ja vaivaa. Renttaajat saavat keskittyä täysillä tärkeimpään tehtäväänsä luottamuksen arvoisina konevuokrauksen ammattilaisina.

“Vuokraukseen liittyvä päätösvalta on siellä, missä sen pitääkin olla. Paikallisen vuokraamon tiskillä.” – Kari Aulasmaa, CEO

Ketterä ja kevyt rakenne

Rentan mallissa johtaminen on hajautettua. Päätösvalta vuokraukseen liittyvissä asioissa on paikallisen vuokraamon tiskillä. Ylimääräisiä hallintokerroksia ei ole eikä tule. Tällöin myös johto on hyvin tavoitettavissa ja valmiina tekemään tarvittavat päätökset kun niitä tarvitaan.

Ketterä ja kevyt rakenne tekee myös kulurakenteesta kevyen ja kilpailukykyisen. Asiakas ei maksa hallinnosta, hän maksaa itse asiasta eli laadukkaasta konevuokrauspalvelusta.

Rentan malli on myös skaalautuva sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Ketterä ja kevyt rakenne, päätöksenteon nopeus ja hajautettu johtaminen ovat auttaneet Rentaa kasvamaan markkinoita nopeammin.

Innovatiivisuus ja vuokraamisen helppous

Tähtäämme siihen, että vuokraus olisi tehty mahdollisimman helpoksi ja läpinäkyväksi asiakkaalle. Uskomme, että silloin teemme asiat helpoksi meille itsellemme.

Voimme tehdä vuokrauksesta helpompaa niin digitaalisia kuin fyysisiä palveluita kehittämällä.

Esimerkiksi Renta Easy -vuokraussovellus ja sen takana olevat fleet management -järjestelmät helpottavat asiakkaan kaluston, kustannusten ja projektien hallintaa. Rentan Safety-Deck puolestaan tekee ontelolaattakuorman purkamisesta helppoa ja turvallista. Modernit työmaatilat on suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa.

Rentan kulttuuriin kuuluu, että että ideat ja ajatukset tulevat kuulluiksi ja osaavat ihmiset vievät niitä tarvittaessa eteenpäin hyvin nopeasti ja ketterästi. Ihminen, joka haluaa vaikuttaa oman työnkuvansa, työympäristönsä ja asiakkaan saaman palvelun kehittämiseen, viihtyy Rentalla mainiosti.

Renta on ottanut lyhyessä ajassa edelläkävijän roolin itämeren alueella. Asiakas edellä, tekemällä asiat helpoksi.

Voittava kulttuuri

Luottamukseen perustuva avoimuuden kulttuuri on ollut ensiarvoisen tärkeää Rentan menestykselle ja kasvulle. Alusta asti henkilöstö on otettu mukaan rakentamaan Rentan kulttuuria – miten asiat tehdään ja millaista on kuulua renttaajiin?

Kunnioitamme jokaista ihmistä ja haluamme luoda jokaiselle optimiolosuhteet työn onnistumiseksi. Kuuntelemme kaikkien ideoita, ajatuksia ja toiveita tarkalla korvalla.

Koska haluamme olla uudenlainen konevuokraamo, jossa asiat tehdään ketterämmin ja fiksummin, emme pidä tabuna karsia sellaisia käytäntöjä, joista ei ole mitään selkeä hyötyä asiakkaalle tai meille itsellemme. Byrokratia, raportointi, ennusteiden laatiminen ja kyttääminen on karsittu minimiin. Jos jotain ei tarvita, siihen ei meillä kuluteta aikaa.

Tavoite on, että Rentan ihmisillä on hyvä olla ja Rentalle halutaan töihin. Se heijastuu väistämättä asiakkaan suuntaan ja todennäköisesti myös asiakkaalla on silloin hyvä olla.

Kutsumme tätä voittavaksi kulttuuriksi.

LUPAUKSEMME

Lupauksemme

Me olemme luottamuksesi arvoisia ammattilaisia.

VISIOMME

Visiomme

Meidän tapamme työskennellä asiakkaiden kanssa tekee meistä houkuttelevimman vuokrakumppanin Itämeren alueella.